Zakład Karny Wierzchowo ma już 40 lat - Nowa hala produkcyjna na jubileusz

  • Napisane przez  mjr Violetta Patrzyńska
Przecięcie wstęgi podczas otwarcia hali. Fot. mjr Maciej Słomka Przecięcie wstęgi podczas otwarcia hali. Fot. mjr Maciej Słomka

„40 lat to taki przedział czasowy, po upływie którego można już dokonać pewnych podsumowań, wyciągnąć wnioski i nakreślić dalszą drogę. To czas refleksji i wspomnień. 40 lat funkcjonowania zakładu to życie, młodość i zawodowe spełnienie wielu pokoleń funkcjonariuszy”.

Tymi słowami Dyrektor mjr Sylwester Ulikowski rozpoczął uroczystości obchodów 40-lecia Zakładu Karnego w Wierzchowie. Święto jednostki połączono z otwarciem hali produkcyjnej, gdzie zatrudnieni będą skazani odbywający tu karę.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Senator RP Grażyna Sztark, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz, Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Janusz Skibicki. Zaszczycili nas również swą obecnością przedstawiciele służb pożarnictwa i wojska :  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. Robert Buszta oraz Zastępca Komendanta 12.Komendy Lotniska   w Mirosławcu mjr Tadeusz Kawa, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z jednostką i środowiska lokalnego. Na zaproszenie odpowiedzieli również : Dyrektor Okręgowy SW w Koszalinie ppłk Piotr Warenik, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i specjaliści OISW w Koszalinie, jak też emerytowani funkcjonariusze naszej jednostki. Dyrektora Generalnego SW reprezentowała kpt. Beata Kierznowska zastępca Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW.

Otwierając spotkanie Dyrektor jednostki złożył podziękowania wszystkim osobom które wpłynęły na to, jak dziś funkcjonuje jednostka: byłym Dyrektorom, funkcjonariuszom, działaczom Terenowego Koła NSZZFiPW, władzom samorządowym. Szczególne podziękowania złożono byłemu Dyrektorowi Okręgowemu SW w Koszalinie, obecnie Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztofowi Olkowiczowi za 19 lat współpracy, wsparcia i troski o rozwój jednostki, a także godne reprezentowanie naszej służby na szerokiej arenie społecznej. Dyrektor podkreślił, że oddanie hali produkcyjnej otwiera nowy etap w życiu jednostki, tworząc miejsca pracy dla wielu skazanych. Obiekt powstał dzięki wsparciu Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz nawiązaniu współpracy z niemiecką firmą Emano. Firma będzie zajmować się produkcją elementów z tworzyw sztucznych. Docelowo przewiduje się zatrudnienie kilkudziesięciu skazanych. Prezes firmy Hubert Borger wyraził satysfakcję z dotychczasowej współpracy z polskimi partnerami, nie wykluczając dalszych inwestycji w gminie Wierzchowo.

Przedstawiono gościom krótki rys historii jednostki od czasów jej powstawania do dnia dzisiejszego. Podkreślano, jak daleko zaszły zmiany w sposobie wykonywania kary pozbawienia wolności przez te lata, goście mieli możliwość obejrzeć wystawę zdjęć z różnych momentów życia zakładu.

Zabierający głos gratulowali finalizacji przedsięwzięcia, jakim jest hala produkcyjna. Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszrad Mićko składając wyrazy uznania funkcjonariuszom podkreślał, jak ważna jest nasza praca w przywracaniu osób pozbawionych wolności do społeczeństwa. Natomiast kpt. Beata Kierznowska przedstawiła rolę Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych w umożliwieniu osadzonym podejmowania szkoleń zawodowych, pracy, zdobywania i podwyższania kwalifikacji, co jest najważniejszym środkiem zapobiegającym powrotowi do przestępczości.

Wszystkie obecne osoby zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami 40-lecia Zakładu Karnego w Wierzchowie.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto