Referendum w powiecie drawskim – frekwencja 6,15%

  • Napisane przez  CAR
  • Galeria
Referendum w powiecie drawskim – frekwencja 6,15%

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już wyniki referendum, które odbyło się w niedzielę 7 września. W Polsce frekwencja wyniosła 7,48%, natomiast w powiecie drawskim tylko 6,15%.  

Najchętniej głosowali mieszkańcy Ostrowic - 7.42 %, a najrzadziej do urn poszli mieszkańcy Czaplinka - 5.01 %. Największa frekwencja była w Ostrowicach - 7,42 procent. 

Jak głosowaliśmy ?

  • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? – Odpowiedzi za było 78,27%

  • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? – Za 16.32%

  • Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Za 3.26%

 

Powrót na górę

Moje konto

Więcej