Intermarche Drawsko


Morskiego piasku nie będzie. Ta i inne - ważniejsze - sprawy na zarządzie Zarządu Powiatu

  • Napisane przez  Inf. Starostwo Powiatowe
Fot. Starostwo Powiatowe Fot. Starostwo Powiatowe

Na 31 posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie remontów dachów na strażnicach OSP w Machlinach i w Czarnym Wielkim (gm. Czaplinek). Zarząd zdecydował również o wsparciu PSP w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zamknięto także sprawę sprowadzenia morskiego piasku na plaże Powiatu Drawskiego. 

Zarząd zaaprobował i skierował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały, w myśl którego strażnice OSP w Machlinach i Czarnym Wielkim otrzymają za pośrednictwem gminy Czaplinek pomoc finansową na niezbędne remonty. Szacowany łączny koszt tych remontów wynosi ponad 83 tys. zł. Zarząd wnioskuje o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 40 tys. zł.

Zarząd zdecydował także o wsparciu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Kwota wsparcia wyniesie 25.800 zł.

Ponadto przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek w ramach akcji promocyjnej „Morze nad jeziorem”. 

Burmistrz Czaplinka w piśmie z dnia 5 maja br. wyraził zainteresowanie udziałem w akcji, w wyniku której czaplinecka plaża miała zostać wyposażona w piasek znad morza. 

Następnie, w piśmie z dnia 13 maja br. Burmistrz poinformował, że po konsultacji z Radnymi Gminy zadecydowano o zagospodarowaniu 50 ton piasku, jednak nie na kąpielisku, lecz na boisku do gry w piłkę plażową. Do pisma dołączono propozycję porozumienia podpisaną przez Burmistrza Czaplinka oraz Skarbnika Gminy. 

W dniu 18 maja br. Starosta Drawski skierował do Burmistrza odpowiedź, że zapisy zawarte w proponowanym porozumieniu są dla powiatu nieakceptowalne, m.in. ze względu na to, że zawarto w nim odmienną od celu akcji propozycję wysypania piasku znad morza na boisko, zamiast wzdłuż linii brzegowej kąpieliska. Takie bowiem zagospodarowanie piasku znacznie ograniczy efekt, atrakcyjność i krąg adresatów akcji. 

W dniu 29 maja br. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo od Burmistrza Czaplinka, dotyczące rezygnacji z udziału w akcji promocyjnej. 

W kolejnym piśmie, z dnia 15 czerwca br., Burmistrz ponownie wyraził chęć wzięcia udziału w akcji, tłumacząc to jej powodzeniem i dużym zainteresowaniem mieszkańców (w kilka dni na Czaplinek oddano 917 głosów w sondzie internetowej). 

W rezultacie, na sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 19 czerwca br. podjęto więc uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Czaplinek i przeznaczeniu środków na częściowe pokrycie (do 15 tys. zł) kosztów akcji. 

W dniu 29 lipca br. Burmistrz Czaplinka nadesłał kolejne pismo o odstąpieniu od akcji „Morze nad jeziorem”. W uzasadnieniu podał m.in. negatywny odbiór społeczny. 

W związku z tym, Zarząd uznał za zasadne skierowanie do Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchylenia wcześniejszej decyzji Rady. 

Podobną decyzję podjął także Kalisz Pomorski, który był drugi w kolejności liczby zdobytych głosów. Władze Kalisza wskazały, że uzupełniły piasek na plaży miejskiej w ostatnich latach, w związku z czym jego wymiana byłaby obecnie przedsięwzięciem nieekonomicznym. 

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął także projekt uchwały RP zmieniający uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób  niepełnosprawnych w 2015 roku, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok oraz uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2035. WPF uzupełniono o przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Kalisz Pom.” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984 Z Poźrzadło Wlk. – Stara Korytnica – Orle - Mirosławiec”, których realizacja będzie trwała od 2015 roku do 2019 roku. 

Rozpatrzono także wnioski, w tym wniosek PCPR o zwiększenie budżetu na 2015r., wniosek o udzielenie dofinansowania na zorganizowanie spotkania dla rolników, wniosek o wsparcie organizacji ekspedycji naukowej oraz wniosek gm. Wierzchowo o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2016 rok środków na wsparcie przedsięwzięcia gminy – boisko w Świerczynie.

Zarząd podjął także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok oraz informację nt. partycypacji w kosztach wydania publikacji „Poligon Drawski w trzech odsłonach”.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto