Konsultacje społeczne w gminie Złocieniec. Przebudowa targowiska i zagospodarowanie terenu nad jez. Maleszewo

 • Napisane przez  DSI na podstawie inf. UM w Złocieńcu

W sierpniu samorząd w Złocieńcu przeprowadził konsultacje wśród mieszkańców w sprawie dwóch tematów. Zagadnienia dotyczyły:

 • Zagospodarowania terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu
 • Przebudowy Targowiska Miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego, śmietnika, parkingu i układu komunikacyjnego z podniesieniem poziomu nawierzchni, budowa sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilenia elektrycznego” przy ul. Kasztanowej w Złocieńcu.

Podstawą przeprowadzenia konsultacji były zarządzenia Burmistrza Złocieńca z br. W obu sprawach konsultacje odbywały się w terminach od 1 do 11 sierpnia. Opinie mieszkańców, przyjmowane były na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej. Efekty konsultacji zamieściliśmy poniżej. Są to wnioski, propozycje i opinie mieszkańców dotyczące tych inwestycji. 

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu

  • ścieżka łącząca chodnik z pomostem na wodzie powinna przechodzić w linii prostej między boiskiem do piłki siatkowej a lipami. Zamiana kamienia na polbruk.
  • Usunięcie nierówności na placu zabaw dla dzieci
  • nasadzenie terenu krzewami ozdobnymi oraz drzewami (brzoza, jarzębina, magnolia)
  • zainstalowanie 2-3 szt. urządzeń do ćwiczeń
  • budowa fontanny
  • wyznaczyć utwardzoną ścieżkę wokół jeziora
  • zbudować 10 kładek dla wędkarzy
  • powiększyć wiatę (na 50 osób) np. chata syberyjska z dziurą w dachu
  • zbudować dla wędkarzy miejsce do skrobania ryb wraz ze śmietnikiem
  • postawić kosze na śmieci
  • zrobić plac do tańca z małą sceną dla zespołu muzycznego
  • zwiększyć ilość ławek

Przebudowa Targowiska Miejskiego

  • zwiększenie ilości parkingów
  • niepotrzebne kioski
  • dojazd do stanowisk
  • ustawienie ławek do siedzenia dla osób starszych
  • parkingi dla samochodów dostawczych
  • oznakowanie terenu (parkingi, toalety, drogi ewakuacyjne)
  • wyznaczenie miejsc parkingowych osobno dla kupujących i dla samochodów dostawczych
  • zadaszenie miejsc między straganami

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej