Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Wywłaszczenie pod lotnisko

  • Napisane przez  Artykuł sponsorowany
Wywłaszczenie pod lotnisko

Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) pozostaje niepewna. Obecny rząd, mimo że na obecną chwilę nie przekreśla projektu, planuje skupić się na rozbudowie kluczowych lotnisk dla Warszawy. Najprawdopodobniej na potrzeby tych portów będą przejmowane prywatne grunty.

 

Nie jest jasne, co czeka Centralny Port Komunikacyjny, w tym jego główny element – megalotnisko Port Solidarność. Obecne władze, zważywszy na rosnącą liczbę operacji lotniczych, sugerują, że oprócz ewentualnej budowy CPK należy skoncentrować się na rozbudowie już istniejących lotnisk. W szczególności chodzi o Lotnisko Chopina w Warszawie (Okęcie) oraz Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Często wspomina się także o Porcie Lotniczym Warszawa-Radom, który miałby pełnić funkcję pomocniczą dla Lotniska Chopina.

Wywłaszczenia na podstawie specustawy lotniskowej

Budowa Portu Solidarność będzie realizowana na podstawie Ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Natomiast rozbudowa istniejących lotnisk może odbywać się według przepisów Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (specustawa lotniskowa), której okres obowiązywania przedłużono do 31 grudnia 2030 r.

Wiele osób posiadających grunty w sąsiedztwie lotnisk zastanawia się, co to jest wywłaszczenie nieruchomości? Pojęcie to pojawia się często w kontekście rozbudowy lotnisk. W skrócie oznacza ono przymusowe przejęcie prywatnego mienia na cele publiczne za przyznanym odszkodowaniem.

Wywłaszczenie gruntów pod lotniska jest możliwe na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wydawanej przez wojewodę w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku. Decyzji tej może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych oraz zobowiązuje właściciela do niezwłocznego wydania nieruchomości.

Nabycie nieruchomości pod rozbudowę lotniska

Wojewoda może nabyć nieruchomość od właściciela lub użytkownika wieczystego w drodze umowy, co powinno nastąpić nie później niż 7 dni od uostatecznienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W takim przypadku nie wydaje się odrębnej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Odszkodowanie za wywłaszczenie pod rozbudowę lotnisk

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, za wywłaszczenie nieruchomości przysługuje tzw. słuszne odszkodowanie, które ustala wojewoda w terminie 30 dni od uostatecznienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Wysokość odszkodowania – na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego – ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji oraz jej wartości w dniu ustalenia odszkodowania.

Resztówka w przypadku rozbudowy lotniska

Jeśli pod rozbudowę przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy organ nabywa resztówkę na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.

Odwołanie od decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczenie

Strona może odwołać się od decyzji o wywłaszczeniu, jednak bardziej racjonalne jest walczenie o jak najwyższe odszkodowanie (decyzje lokalizacyjne są uchylane wyjątkowo). W przypadku błędów w operacie można skutecznie odwołać się od decyzji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. W razie niepowodzenia, możliwe jest także zaskarżenie decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w ostateczności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

       https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

Zostań promotorem

Więcej