Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Wojewoda ponownie uchyla uchwałę o odwołanie Wicestarosty. Przyczyna jest ciekawa

  • Napisane przez  DSI
Mariusz Nagórski Mariusz Nagórski

26 maja  Rada Powiatu Drawskiego podjęła uchwałę w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego Mariusza Nagórskiego. To była kolejna uchwała w tej sprawie.

28 czerwca Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego.

Przypomnijmy, że 13 maja Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozstrzygniecie nadzorcze w zakresie podjętych uchwał radnych Rady Powiatu Drawskiego w zakresie odwołania Mariusza Nagórskiego z funkcji wicestarosty. Wtedy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego główną przyczyną wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę było wadliwe powiadomienie Mariusza Nagórskiego o terminie sesji, podczas której miał być odwołany.

Efektem tego Rada Powiatu Drawskiego podjęła 26 maja nową uchwałę w sprawie odwołania wicestarosty.

Zanim radni przystąpili do głosowania Mariusz Nagórski wygłosił przemówienie. Radny Nagórski poinformował, ze składał wielokrotnie wyjaśnienia i żadne z wyjaśnień nie zostało przyjęte. Jak powiedział M. Nagórski – podtrzymywane są w dalszym ciągu wszystkie zarzuty. Jak podkreślił jest pewny, że decyzja o jego odwołaniu podjęta została przez grupę radnych jeszcze przed składanymi przez niego wyjaśnieniami. W dalszej części wystąpienia w skrócie M. Nagórski przypomniał przebieg prac nad jego odwołaniem i pojawiającymi się zarzutami. Po tym wystąpieniu przeprowadzono głosowanie, i odwołano Mariusza Nagórskiego

Wojewoda po raz kolejny uchyla akt prawny.

W toku badania legalności ww. uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa – czytamy w uzasadnieniu

Jak wynika z protokołu komisji skrutacyjnej, w tajnym głosowaniu w sprawie odwołania Wicestarosty Drawskiego wzięło udział 17 radnych Rady Powiatu Drawskiego, czyli wszyscy radni wchodzący w skład tego organu. A zatem, w głosowaniu tym wziął udział również radny Pan Mariusz Nagórski, który jednocześnie pełnił funkcję Wicestarosty Drawskiego i w wyniku głosowania został z niej odwołany.

Zdaniem organu nadzoru Pan Mariusz Nagórski nie powinien uczestniczyć w procesie podejmowania uchwały Rady dotyczącej odwołania Go ze stanowiska Wicestarosty Drawskiego, bowiem zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Sam udział w głosowaniu nad uchwałą radnego, który z mocy art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym powinien być z niego wyłączony, przesądza o istotnym naruszeniu prawa przez ten akt. Nie ma znaczenia sposób ukształtowania się liczby głosów, nawet jeśli głos radnego nie przeważyłby w kwestii podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji Wicestarosty, co w przypadku głosowania tajnego – jak w niniejszej sprawie – i tak byłoby niemożliwe do ustalenia. Obowiązek wyłączenia z głosowania wynikający z cyt. wyżej normy jest bezwzględny. Zatem uchwała zapadła z udziałem radnego, podlegającego wyłączeniu na mocy tego przepisu, jest nieważna - czytamy

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Za odwołaniem wicestarosty Mariusza Nagórskiego było 10 radnych, przeciw 6 radnych, a wstrzymał się 1 radny. Po raz kolejny radni zdecydowali odwołaniu wicestarosty ze stanowiska.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej