Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Chcesz mieć stoisko z żywnością podczas Pol’and’rock Festival? Przeczytaj informację drawskiego sanepidu

 • Napisane przez  DSI
Chcesz mieć stoisko z żywnością podczas Pol’and’rock Festival? Przeczytaj informację drawskiego sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przekazał nam informację dotyczącą prowadzenia działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością podczas imprezy Pol’and’rock Festival 2022, która odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2022 roku na terenie Lotniska Broczyno w gminie Czaplinek.

Przedsiębiorcy zobowiązani są najpóźniej w terminie do dnia 19.07.2022r. złożyć w siedzibie PSSE w Drawsku Pomorskim, ul. Jana Sobieskiego 1 wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-drawsko-pomorskie.

Przedsiębiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu środków spożywczych.

We wniosku należy zawrzeć następujące dane:

 • dane przedsiębiorcy/nazwa firmy, NIP/PESEL, REGON;
 • telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • dokładne miejsce i planowany termin rozpoczęcia działalności;
 • zakres planowanej działalności;
 • organizacja punktu (np. wyposażenie, dostęp do sanitariatów i urządzeń służących do utrzymania higieny).

Podczas kontroli punktów gastronomicznych prowadzących działalność w zakresie produkcji i/lub obrotu żywnością na imprezie Pol’and’rock Festival 2022, należy posiadać do wglądu wymagane dokumenty, tj.:

 • aktualne orzeczenia lekarza o zdolności do wykonania prac, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
 • dokumentację HACCP z opracowanymi Instrukcjami Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej wraz z zapisami z prowadzonej kontroli wewnętrznej;
 • wynik badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi używanej w punkcie gastronomicznym;
 • dokumenty umożliwiające śledzenie pochodzenia produktów i półproduktów (m.in. faktury i paragony sprzedaży);
 • opracowany wykaz składników, w tym alergennych powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w produkowanej i oferowanej do sprzedaży żywności
 • umowy ze specjalistyczną firmą usługową na wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych

Podczas prowadzenia działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością należy zapewnić:

 • dopływ bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • właściwe warunki do mycia i dezynfekcji sprzętu i wyposażenia (odrębne stanowiska mycia rąk oraz mycia i dezynfekcji sprzętu i wyposażenia).
 • dostęp do urządzeń mających na celu utrzymanie właściwej higieny pracowników wykonujących  prace przy produkcji i/lub obrocie żywnością, w tym dostęp do urządzeń do mycia i suszenia rąk, higienicznie utrzymane sanitariaty i szatnie (możliwość przebierania się w czystą odzież roboczą i właściwego zabezpieczania odzieży własnej).
 • osobom pracującym podczas produkcji i/lub obrotu żywnością orzeczenia lekarskie/książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz właściwą odzież roboczą.
 • prawidłowe warunki przechowywania produktów i półproduktów, w tym wymagających zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego (m.in. dostęp do sprawnych urządzeń chłodniczych oraz monitorowanie warunków przechowywania poprzez wyposażenie urządzeń w termometry, przechowywanie środków spożywczych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, tj. pyłem, kurzem, piskiem).
 • odpowiedni stan techniczno-sanitarny  pomieszczeń punktu gastronomicznego, w tym powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością – wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów.
 • właściwą ilość urządzeń umożliwiających usuwanie odpadów stałych i ciekłych.
 • w przypadku bezpośredniego sąsiedztwa placu imprezy należy odprowadzać ścieki do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego (w przypadku braku podłączenia terenu do sieci wodno-kanalizacyjnej) z zapewnieniem właściwego ich usuwania.
 • w przypadku lokalizacji punktu gastronomicznego w bezpośrednim sąsiedztwie placu imprezy należy posiadać umowy ze specjalistyczną firmą usługową na wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych.
 • podmiot prowadzący działalność gastronomiczną podczas imprezy ponosi odpowiedzialność za bieżący stan higieniczno-sanitarny również wokół terenu przy gastronomii (część konsumencka).

Mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów nie jest wskazane używanie do produkcji potraw surowych jaj oraz krojenia i przyprawiania mięsa w punktach gastronomicznych.

Ponadto w obiektach tymczasowych i ruchomych nie jest wskazany handel następującymi produktami:

 • - lodami z automatu;
 • - lodami porcjowanymi na gałki;
 • - kurczakami z rożna;
 • - jajami świeżymi;
 • - surówkami i sałatkami oraz sosami wymagającymi warunków chłodniczych;
 • - przekąskami nietrwałymi (np. z ryb, z dodatkiem majonezu, galarety),

ze względu na wysokie zagrożenie mikrobiologiczne, które może powodować zatrucie pokarmowe.

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej