Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Drawski punkt pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Podpisano umowę

 • Napisane przez  DSI za Policja
Pixabay Pixabay

Została zawarta umowa Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej umowy z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Umowa zawarta została 30 grudnia 2021 roku na lata 2022-2025, Caritas stała się wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym.

W Drawsku Pomorskim będzie to realizował Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Drawsku Pomorskim przy ul. Dworcowej 5

Adres:

 • 78-500 Drawsko Pomorskie
 • tel. 516 840 097
 • e-mail: drawskoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W oparciu o zawarta umowę Caritas będzie wykonywała następujące zadania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstwa,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku od 3 lat (t.j. Dz. U. 2021 poz. 75 z późn. zm.),
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
 • finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333 z późn. zm.) w tym również przygotowanie do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyzy, świadectwa, operatorów, prac geodezyjnych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,
 • zakup urządzeń i wyposażenia,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 Udzielenie pomocy świadkom i osobom im najbliższym realizowane będą poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej