Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Odszkodowania medyczne czy za wypadek w pracy - gdzie szukać pomocy?

  • Napisane przez  Artykuł sponsorowany
Odszkodowania medyczne czy za wypadek w pracy - gdzie szukać pomocy?

Przypadki chodzą po ludziach - takie powiedzenie jest znane każdemu. Gdy dojdzie do powstania szkody, wydaje nam się, że czymś naturalnym jest uzyskanie odszkodowania za szkodę rzeczywistą. W praktyce, odpowiedzialność odszkodowawcza czasem jest pozornie trudna do ustalenia, a ofierze wyrządzonej szkody ciężko jest uzyskać odszkodowanie powypadkowe. Jak zatem uzyskać stosowne odszkodowanie? Kiedy możemy się go domagać? Dlaczego jest tak trudno? Gdzie szukać pomocy, jeśli chodzi o odszkodowania powypadkowe?

Odszkodowania i funkcje kompensacyjne

Gdy doszło do nieprzyjemnego zdarzenia czy to na podstawie szkody majątkowej, komunikacyjnej czy życiowej, oczekujemy, że sprawa weźmie za nią odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i dojdzie do naprawienia szkody. Są sytuacje, gdy przywrócenie stanu poprzedniego przed zaistniałą szkodą nie jest możliwe. Czasem zaistniałe zdarzenie, w wyniku np. następstw nieszczęśliwych wypadków, powoduje uszkodzenia ciała, cierpienie fizyczne, często może dojść do rozstroju zdrowia. Jeśli np. w wyniku błędu medycznego, zdrowie osoby poszkodowanej zostanie zrujnowane, straci ona możliwość zarobku, a w wyniku poniesionych strat utraci swój obecny status materialny - wówczas, czymś naturalnym jest chęć skorzystania z odpowiedzialności odszkodowawczej. W niektórych przypadkach, naprawienie szkody i zadośćuczynienie np. ofiarom wypadków komunikacyjnych jest ich jedyną drogą do normalności, gdyż w przypadku niezdolności do pracy takich osób, tracą oni możliwość utrzymania siebie i swojej rodziny.

Do zdarzeń przykrych może dojść wszędzie - na drodze, w pracy, w wyniku błędów medycznych. Ofiary oczekują, że zyskają stosowną pomoc od sprawców lub ich reprezentantów, czyli firm ubezpieczeniowych.

O zasadzie winy

W rzeczywistości, niewielki odsetek osób, których zdrowie zostało poważnie uszkodzone w wyniku wypadku, może liczyć na wypłatę świadczenia. Firmy ubezpieczeniowe dążą do tego, aby nastąpiło zmniejszenie świadczeń odszkodowawczych, dlatego stosują szereg zapisów, wyłączających ich odpowiedzialność za zdarzenie. Zasada ryzyka jest tu dla nich najistotniejsza i niechętnie podejmują współpracę z osobami czy podmiotami, które reprezentują wysokie ryzyko. Nawet jednak, jeśli teoretycznie sprawca posiadał ubezpieczenie, to często trudno nam uzyskać satysfakcjonujące świadczenie za krzywdy.

Warto tu wskazać, że oczywiście, w sytuacji zaistnienia wypadku mamy do czynienia z zasadą winy - umyślnej lub nieumyślnej. Ergo: ktoś musi ponieść konsekwencje swoich czynów, w wyniku których inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu.

Prawo przewiduje różne rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej. Może być ona kontraktowa, gdy podpisujemy umowę z ubezpieczycielem. Wówczas, w przypadku zdarzenia, odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe lub osoba, która zawarła umowę, jeśli dopuściła się niedbalstwa lub niewywiązania z umowy. Przykładem jest sytuacja, gdy kierowca posiadał ważne ubezpieczenie OC pojazdu, ale doprowadził do wypadku pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji, za wyrządzone szkody na mieniu i zdrowiu odpowiada tylko i wyłącznie kierujący oraz nie dochodzi do wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela.

Drugim rodzajem jest odpowiedzialność deliktowa, czyli popełnienie czynu niedozwolonego, przez działania człowieka lub inne zdarzenia losowe. Działania takie obejmują zarówno czyny świadome jak i zaniechania. Na przykład, jeśli pracodawca nie zapewnia pracownikom stosownych środków ochrony przy pracy fizycznej i dojdzie do wypadku, odpowiedzialność ponosi pracodawca, niezależnie czy był formalnie ubezpieczony czy nie.

Jak dochodzić swoich roszczeń?

Gdy odmówiono wypłaty odszkodowania, często się poddajemy. Tymczasem mamy możliwość uzyskania pomocy w walce z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Korzystając z naszej kancelarii, możesz skorzystać z bezpłatnej analizy sprawy, a jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, pomożemy ci na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Od weryfikacji okoliczności zdarzenia do ustalania wysokości odszkodowanie, jakie ci się należy.

Działamy w sprawach dotyczących odszkodowania za śmierć, odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za wypadek w pracy czy odszkodowania medyczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń i uzyskiwaniu odszkodowań, dlatego nie męcz się sam - skorzystaj z naszej pomocy.

 

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej