Linia energetyczna 110 kV - uruchomiono GPZ Kalisz Pomorski

  • Napisane przez  Agnieszka Brzeźniakiewicz

13 listopada roku oddano do eksploatacji Główny Punkt Zasilania na terenie powiatu drawskiego. 

ENERGA – OPERATOR SA oddział w Koszalinie zakończył jedną z największych inwestycji w sieci dystrybucyjnej ostatnich lat na terenie Powiatu Drawskiego. 

W Kaliszu Pomorskim zostaje oddany do eksploatacji Główny Punkt Zasilania w energię elektryczną (tzw. GPZ Kalisz Pomorski). Jest nim stacja energetyczna 110/15 kV zasilania kilkunastokilometrową napowietrzną linią energetyczną o napięciu 110 kV z miejscowości Mirosławiec obsługiwanej przez sąsiadujący koncern energetyczny ENEA. SA. Inwestycja o wartości kilkunastu mln zł jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Realizacja inwestycji wynika z celów strategicznych ENERGA – OPERATOR SA – cel I pn. ,,Wzrost niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej” oraz celu V pn. ,,Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz jej dostosowanie do nowych potrzeb”.

Zarząd ENERGA – OPERATOR SA uzgodnił z sąsiednim operatorem Enea – Operator SA wyjście linii 110 kV ze stacji Mirosławiec jako I etap budowy pierścienia linii 110 kV Mirosławiec – Kalisz Pomorski – Recz – Choszczno, który zapewni poprawę bezpieczeństwa dostaw całego obszaru południowej części województwa zachodniopomorskiego. Realizacja zadania w szczególności na etapie projektu linii 110 kV niosła ze sobą potrzeby dynamicznych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin Kalisz Pom. oraz Mirosławiec, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej, a w szczególności pozyskania kilkudziesięciu tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami pod projektowane słupy energetyczne. Zakończona inwestycja w znaczącym stopniu wpłynie na jakość dostarczanej energii elektrycznej nie tylko w Kaliszu Pomorskim, ale też na terenie całego Powiatu Drawskiego. Nowoczesne urządzenia wyposażone w automatykę i elektroniczne zabezpieczenia zainstalowane w GPZ Kalisz Pomorski stanowić będą silne centrum dystrybucji energii elektrycznej w Powiecie Drawskim. Dotychczasowe linie energetyczne średniego napięcia będą stanowiły rezerwowe zasilenie obszaru. Mieszkańcy powiatu winni odczuć poprawę parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, a w szczególności ciągłości dostaw.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto