Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

  • Napisane przez  Ewelina Kosmala
Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Uczniowie z Zespołu Szkół w Drawsku Pom. wraz z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości Panią Eweliną Kosmalą przystąpili do projektu Gotowi na START(up).  Był to projekt Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Ważnym elementem misji NBP – jako banku centralnego wspierającego rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej – jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego.

Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Na platformie Microsoft Teams odbyły się dwa spotkania warsztatowe 24 lutego i 3 marca, o tematyce "Ja firma-jak budować własną markę?" i "Startuję z firmą- jak sobie poradzić z finansowaniem?". W projekcie brały także udział uczennice z Ukrainy.

Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Podczas warsztatów Pani Anna Chandoszko w bardzo ciekawy sposób przybliżyła zagadnienia związane z budowaniem własnej marki, przygotowała ciekawe quizy i zaproponowała pracę w grupach. Wprowadziła młodzież w zagadnienia związane z pozyskaniem kapitału dla firmy i budową biznesplanu.

Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Młodzież weźmie także udział w konkursie indywidualnym, który będzie polegał na rozwiązaniu testu za znajomości zagadnień ekonomicznych, finansowych, zarządzania. Będzie także konkurs grupowy, który przewiduje prezentację biznesplanów przygotowanych przez zespoły.

Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Dzięki takim projektom możliwe jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród młodzieży i poszerzanie wiedzy ekonomicznej.

Młodzież Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim gotowa na start!

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej