W Drawsku rozbudowują sieć monitoringu. Kamery już w Gudowie

 • Napisał 

Kolejnych pięć kamer zostało zamontowanych w gminie Drawsko Pomorskie. W skład zestawu weszły wysokiej jakości kamery zewnętrzne, radiolinię zintegrowaną, a punkt prowadzenia obserwacji wzbogacił się o DisplayPort Hub i duży telewizor.

Nowe kamery zostały zamontowane na ulicach: Gen. W. Sikorskiego, Obrońców Westerplatte, Kolejowej, Dworcowej i na plaży w Gudowie.

Jak informuje drawski ratusz na wybrane lokalizacje montażu kamer zdecydowano się po dokonaniu analizy miejsc i obszarów:

 • ‒ ważnych pod względem lokalizacji obiektów istotnych, odnowionych, 
 • ‒ wagi tych miejsc pod względem gromadzenia się, ilości i częstości przebywania osób w monitorowanym obszarze, 
 • ‒ obszaru, jaki będzie objęty zasięgiem kamer,
 • ‒ ilości zdarzeń na tym obszarze, możliwości zamontowania kamer (prawa własności nieruchomości).

Do głównych korzyści wynikających z wdrożenia sytemu monitoringu wizyjnego należy zaliczyć:

 • ‒ przeciwdziałanie dewastacji i uszkodzeń mienia prywatnego i miejskiego,
 • ‒ zapewnienie porządku publicznego,
 • ‒ wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
 • ‒ działania prewencyjne,
 • ‒ przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
 • ‒ zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń,
 • ‒ kontrolowanie ruchu ulicznego.  

Koszt montażu i uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego wyniósł blisko 90 tys. złotych z tego kwota dofinansowania wynosi 25 tys. złotych i jest to najwyższe możliwe do uzyskania dofinansowanie. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej