Nowy wóz gaśniczy dla OSP w Warniłęgu

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf. UM w Złocieńcu

Gmina Złocieniec zrealizowała zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno -  wodnego i chemicznego dla OSP Warniłęg. Inwestycja współfinansowana w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY na lata 2007 – 2013.

Tytuł operacji: Eliminacja zagrożeń dla przyrody poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego   wraz z doposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno -  wodnego i chemicznego dla OSP Warniłęg. Zakupiony pojazd to średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zabudowany na ciężarowym podwoziu z podwójną kabiną załogową sześcioosobową i napędem 6x6. Oprócz ww. samochodu, zgodnie  dokonano następujących zakupów:

  • Katamaran do ratownictwa wodnego
  • Zestaw ratowniczy DENSORB na wózku transportowym, wersja olej, chłonność 110 litrów 2 szt.
  • Zapory przeciwolejowe DENSORB 5 opakowań
  • Przyczepa do transportu wyposażenia 
  • Kombinezon do pracy w wodzie KDPW 4 szt.
  • Włóknina absorcpyjna 5 szt.
  • Zapora SINTAC 1 szt.
  • Buty specjalne Typ Rozenbauer 2 pary

Wartość operacji wyniosła: 351 253,10 zł, w tym dofinansowanie 298 565,13 zł.

 

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej