Poziom wody w kanale rzeki Drawy. RDOŚ odpowiada na pytania

  • Napisane przez  DSI
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Kilka dni temu informowaliśmy o znikającej wodzie w odnodze mniejszej rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim. W twej sprawie pojawiło się bardzo wiele komentarzy internautów. Wskazywano również na możliwy wpływ wielomilionowego projektu unijnego realizowanego na całej rzece zajmującego się ochroną siedlisk włosieniczników i udrożnienia korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy.

Wskazywaliście na suszę, meliorację pól, udrożnianie koryta i wcinkę zalegających na rzece drzew.

Już w trakcie pisania informacji wystąpiliśmy z prośbą o odniesienie się do sytuacji na rzece do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i zespołu projektowego LIFEDrawaPL.

W odpowiedzi podpisanej przez zespół projektu LIFEDrawaPL otrzymaliśmy informację następującej treści:

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wypłycenia odnogi krótkiej rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim oraz niskiego poziomu wód informuję, że na ternie Drawska Pomorskiego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego otrzymanego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wykonano łącznie 10 pryzm żwirowo – kamiennych, począwszy od wpływu Drawy na teren miasta, tuż poniżej rozejścia się koryt Drawy i Kanału z kanałem łącznie.

Na Drawie oraz Kanale wykonano dwie pary pryzm mające zadanie między innymi ograniczać efekty niżówek przy zapewnieniu zachowania wody w podziale na Drawę i Kanał Ulgi, co wynika z obliczeń wykonanych do uzyskanego pozwolenia.

Zrealizowane działania nie mają wpływu na opisaną przez Pana sytuację braku wody w Kanele Ulgi (nazywanego przez Pana boczną odnogą rzeki Drawy). Okresowy niski stan wody w Kanale wynikać może z niskiego stanu Drawy związanego z suszą w regionie.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej