Kolejne środki dla szkół na walkę z COVID-19. Tym razem dla Złocieńca

  • Napisane przez  DSI za UM
Obraz Alexandra_Koch z Pixabay Obraz Alexandra_Koch z Pixabay

Gmina Złocieniec podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Gmina uzyska grant w wysokości 165 920,00 zł na wsparcie placówek oświatowych, przedszkoli i żłobka działających na terenie gminy Złocieniec. Celem  grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych oraz placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt. 1 - 3 oraz 7 - 8 Ustawy Prawo Oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę ww. osób poprzez zapobieganie i ograniczenie skutków COVID-19.

W ramach grantu przewidziano zakupy środków  ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz innych materiałów służących zapobieganiu i ograniczaniu skutków COVID-19 w placówkach gminy Złocieniec.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto