211 tys. dla powiatu na walkę z COVID-19

  • Napisane przez  Aneta Kuszmar
Obraz B Ban z Pixabay Obraz B Ban z Pixabay

Powiat drawski otrzymał grant na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Działanie 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wysokość grantu to 211.588,09 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań polegających na wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci i kadry w szkołach i placówkach oświatowych.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto