Na jakie projekty mieszkańcy Złocieńca zagłosują? Burmistrz zatwierdził propozycje BO

  • Napisane przez  DSI
Złocieniec. Fot. DSI Złocieniec. Fot. DSI

Burmistrz Złocieńca zatwierdził listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Zgłoszono łącznie trzy projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2021 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania:

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

„Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą”

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie terenów zielonych zadrzewień jako niezbędnych stref relaksu dla mieszkańców i ich rodzin.

Przedmiotem wniosku są nasadzenia drzew, krzewów oraz powstanie łąk kwietnych oraz postawienie elementów malej architektury tj. ławki i donice na kwiaty.

Lokalizacja projektu: obszar przy rzece Drawie od strony mostu przy ul. Połczyńskiej do budynku stanicy wodnej (działka nr 23/20).

150 000,00 zł

„Bezpieczne przejścia dla pieszych

i piękny Złocieniec”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w gminie oraz promocja gminy.

Przedmiotem wniosku jest  zamontowanie znaków aktywnych D-6 na wybranych przejściach dla pieszych w Złocieńcu (4 lokalizacje: ul. Czwartaków, ul. I Dywizji WP, ul. Okrzei, ul. 5-go Marca) i przy ul. Chopina w Nowym Worowie, podwyższenie przejścia dla pieszych przy ul. Połczyńskiej przy budynku ZOK oraz ustawienie przestrzennego napisu oświetlanego ledowo „Złocieniec” z „ławeczką dla zakochanych” nad rzeką Drawą, przy stanicy wodnej w Złocieńcu.

145 082,72 zł

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2020 r.. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1500Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2021 rok zostanie opublikowane do 16 grudnia 2020 r..

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej