Nowy projekt w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych

  • Napisane przez  Małgorzata Siluk
Nowy projekt w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych

Od 1 września Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizuje projekt „ABC przedszkolaka”. Funkcjonuje on dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.W ramach projektu powstały dwie grupy nauczania przedszkolnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jedna z grup funkcjonuje w Czaplinku, przy ulicy Wałeckiej 57, druga natomiast prowadzona jest w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2. Z powstaniem grup przedszkolnych wiąże się utworzenie miejsc pracy dla pedagogów, specjalistów z poszczególnych dziedzin pedagogiki specjalnej, rehabilitantów, obsługi administracyjnej, pomocy nauczyciela czy osób dbających o czystość pomieszczeń.

Nowy projekt w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych

Projekt zakłada wyposażenie sal zajęciowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz dostosowanie rozwiązań sanitarnych do potrzeb dzieci przedszkolnych, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Pomoce dydaktyczne, gry, zabawki edukacyjne czy specjalistyczne wyposażenie logopedyczne, sprzęty w sali SI czy sprzęt rehabilitacyjny są tak samo ważne.

Dzieci objęte są wsparciem specjalistów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji kluczowych, które mają na celu wypracowanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych w samodzielnym i świadomym życiu człowieka, począwszy od najmłodszych lat. Realizacja projektu pozwala na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i terapeutów w ramach możliwości finansowych, na które pozwala projekt „ABC przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie”.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej