Gmina Ińsko złożyła wniosek o poszerzenie granic kosztem powiatu drawskiego. Starostwo stargardzkie informuje co było przedmiotem spotkania

  • Napisane przez  DSI
Fot. ZUW Fot. ZUW

Z inicjatywy wojewody Tomasza Hinca w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 24 września spotkanie w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Ińsko, a przy tym i gminy Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie. W tej sprawie nie było do tej pory konkretnych informacji o przedmiocie spotkania, poza krótkim komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego.

W spotkaniu wzięli udział poseł Artur Szałabawka (Prawo i Sprawiedliwość), Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz samorządowcy  z gminy Ińsko, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski oraz powiatów stargardzkiego i drawskiego

Tematem spotkania była zmiana granic. Wynika z tego, że ponownie wraca temat oderwania części terenu poligonu drawskiego będącego w granicach Drawska Pomorskiego i Kalisza Pomorskiego na rzecz Ińska.

28 września więcej informacji na temat spotkania przekazało starostwo powiatowe w Stargardzie.

Jak czytamy w komunikacie: Od kilku już lat samorządowcy Ińska zabiegają o poszerzenie granic gminy, poprzez włączenie do jej terytorium obrębu Ziemska i Borowa, zlokalizowanych obecnie w obrębie gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski. Tereny te wchodzą w skład poligonu drawskiego. Koronnym argumentem  samorządowców z Ińska, mającym przemawiać za zmianą granic gminy jest uciążliwe sąsiedztwo poligonu, szczególnie dla mieszkańców miejscowości Studnica i Czertyń w gminie Ińsko. Obie miejscowości zlokalizowane są wzdłuż tzw. drogi poligonowej, z której korzystają ciężkie transporty wojskowe. Dodatkową uciążliwość dla mieszkańców stanowi nieodległe sąsiedztwo strzelnicy, rzutni granatów oraz pasa taktycznego Mielno, wykorzystywanego do ćwiczeń artylerii.

Z komunikatu starostwa dowiadujemy się, że we wniosku o poszerzenie granic Gmina Ińsko podkreśla, że ponosi ciężar utrzymania dróg lokalnych wykorzystywanych przez wojsko w charakterze dojazdu na poligon. Wspomina również o skargach mieszkańców Studnicy i Czertynia, skazanych na uciążliwe sąsiedztwo poligonu.

Samorządowcy z powiatu stargardzkiego nie ukrywają, że korekta granic zapewniłaby gminie Ińsko część wpływów z tytułu podatku poligonowego, których obecnie jest pozbawiona. Warto dodać, że to już kolejny wniosek Ińska.

Z drugiej strony stoją samorządowcy z powiatu drawskiego, których gminy Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski w przypadku powodzenia wniosku Ińska utraciłyby cześć dochodów. W tej sprawie rady gminy i Rada Powiatu Drawskiego przyjęły stosowne uchwały i negatywnie ustosunkowały się do pomysłu Ińska.

Był to okres prac nad zniesieniem gminy Ostrowice i wniosek został negatywnie zaopiniowany przez wojewodę.  Także Rada Ministrów nie zdecydowała wówczas o poszerzeniu granic gminy, „z uwagi na brak obopólnej zgody pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego”.

Mimo to Gmina Ińsko złożyła w ubiegłym roku ponownie wniosek do MSWiA o zmianę granic, poprzez objęcie dwóch spornych obrębów. Dalszych losów kolejnego wniosku gminy oraz stanowiska sąsiadów w tej sprawie dotyczyło spotkanie, do którego doszło z inicjatywy Wojewody Zachodniopomorskiego, z udziałem Starosty Stargardzkiego i samorządowców- informuje Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej