Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Straż Miejska skontroluje umowy na odpady w domkach i terenach wypoczynkowych

  • Napisane przez  DSI
Obraz Willfried Wende z Pixabay Obraz Willfried Wende z Pixabay

Straż Miejska w Złocieńcu szykuje się do kontroli umów z właścicielami, którzy posiadają działki rekreacyjno - wypoczynkowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Przypominamy właścicielom posiadającym działki rekreacyjno - wypoczynkowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, o obowiązku składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złocieniec.  Straż Miejska będzie przeprowadzać czynności kontrolne dotyczące zawieranych umów na odpady komunalne.– informuje Straż Miejska w Złocieńcu

Strażnicy przypominają obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  1. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Art. 6h. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6i. 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Ponadto o ponoszeniu opłaty za odpady komunalne mówi nasza uchwała  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej