O zagrożeniach dla służb mundurowych w powiecie - konferencja

  • Napisane przez  Jolanta Banaszek
O zagrożeniach dla służb mundurowych w powiecie - konferencja

25 czerwca  w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu  - Ewa Giza wspólnie ze Starostą Drawskim - Stanisławem Cybulą, organizowali konferencję szkoleniową  pt. ,,Dobrostan Psychiczny Kadry Dowódczej i Funkcjonariuszy Służb Mundurowych w Dobie Zagrożeń Epidemiologicznych".

Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Drawski  - Stanisław Cybula, który powitał wszystkich zaproszonych.

Celem konferencji było przybliżenie specyfiki pracy służb mundurowych, stresu ostrego i przewlekłego, wypalenia zawodowego, zjawiska ostrych zaburzeń psychotycznych wśród funkcjonariuszy i zasady postępowania, zespół stresu pourazowego - PTSD i ich wpływ na zdrowie psychiczne i somatyczne oraz sposoby radzenia sobie, aby pomimo stresów wynikających z pracy, zminimalizować ich szkodliwy wpływ na kondycję psychiczną, fizyczną i relacje. Poruszona została też, problematyka relacji dowódca - podwładny.

O zagrożeniach dla służb mundurowych w powiecie - konferencja

Spotkanie skierowane było dla kadry kierowniczej jednostek służb mundurowych Powiatu Drawskiego, reprezentacji funkcjonariuszy z tych jednostek, kadry i pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.
Wykładowcami byli: Specjalista psychiatra lekarz chorób wewnętrznych  Ewa Giza (Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu), Specjalista psychiatra Rafał Strugała, Lekarz  Anna Werębska, mgr psychologii klinicznej Marta Giza.
Głos w temacie Konferencji zabrał również Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, Generał - Arkadiusz Szkutnik.

Zorganizowana Konferencja doskonale wpisuje się do Programu Zdrowotnego Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa".

Na zakończenie konferencji, Dyrektor Ewa Giza zadeklarowała gotowość organizowania wspólnych spotkań i  działań oraz przedstawiała plan rozbudowy Szpitala w Złocieńcu na dalsze lata pracy. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali Certyfikaty potwierdzające swój udział. Spotkanie zorganizowano z pełnym przestrzeganiem zasad epidemiologicznych.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej