Akademia Przyszłości dla kandydatami na liderów klubu rodzica zastępczego

  • Napisane przez  Róża Kursa,
Akademia Przyszłości dla kandydatami na liderów klubu rodzica zastępczego

18 czerwca 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z kandydatami na Liderów Klubu Rodzica Zastępczego.

Projekt „Akademia Przyszłości” zakłada podniesienie jakości istniejących, rodzinnych form opieki zastępczej w województwie zachodniopomorskim, a tym samym stworzenie optymalnych warunków opieki i wychowania dzieciom, pozbawionym możliwości życia w swoich rodzinach biologicznych.
Zadanie realizowane będzie w formie Klubów Rodzica Zastępczego (lokalnych grup edukacyjno-wspierających), poprzez zapewnienie wsparcia i edukacji rodzicom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym oraz zawodowym. Spotkania będą miały na celu wymianę doświadczeń, informacji i porad, lokalną integrację środowiska rodziców zastępczych oraz edukację i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Z terenu powiatu drawskiego chęć uczestnictwa w szkoleniach na Liderów Klubu Rodzica Zastępczego zadeklarowały dwie osoby od lat związane zawodowo z pieczą zastępczą.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto