Wierzchowo dołącza do programu zdalnej nauki. Będą nowe komputery. Wiemy kiedy

  • Napisane przez  UG
Obraz Nicola Giordano z Pixabay Obraz Nicola Giordano z Pixabay

Gmina Wierzchowo znalazła się na liście rankingowej pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej. Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Gmina Wierzchowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 54.986,00 zł. Planowany jest zakup 19 sztuk nowych laptopów.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu, możliwy będzie zakup sprzętu. Dostawa komputerów planowana jest w czerwcu.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto