600 tys. z Funduszu Dróg Samorządowych na Spokojną, Ogrodową i Polną w Drawsku Pomorskim

  • Napisane przez  KMC
600 tys. z Funduszu Dróg Samorządowych na Spokojną, Ogrodową i Polną w Drawsku Pomorskim

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę 26 zadań powiatowych i 43 gminnych, zgłoszonych do dofinansowania przez zachodniopomorskie samorządy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykazie tym znalazła się również inwestycja, o dofinansowanie której ubiegała się gmina Drawsko Pomorskie pn.: „Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Spokojnej , ul. Ogrodowej , ul. Polnej w Drawsku Pomorskim”.

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi budowa jezdni, chodników, przebudowa kanalizacji  sanitarnej i deszczowej a także wymiana oświetlenia.

Koszt prac oszacowany jest na blisko 1.800.000,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie połowę wydatków kwalifikowalnych czyli ponad 600.000,00 zł.

Jest to trzecia inwestycja drogowa w 2020 roku, która będzie realizowana z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w gminie Drawsko Pomorskie. Obecnie trwa już „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza w Drawsku Pom. - II etap” oraz „Przebudowa ul. Witkiewicza w Drawsku Pomorskim”.

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto