Trwają prace nad Drawą w Złocieńcu. Zobacz postępy

  • Napisane przez  Sebastian Kuropatnicki
Trwają prace nad Drawą w Złocieńcu. Zobacz postępy

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu nad rzeką Drawą. Obecnie realizowana jest budowa ciągów pieszo – rowerowych, budowa nowych pomostów oraz slipu dla kajakarzy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu  - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej