Dzięki partnerstwu właśnie ocieplili duży dom wielorodzinny

  • Napisane przez  DSI za ZGM Złocieniec
Dzięki partnerstwu właśnie ocieplili duży dom wielorodzinny

Zakończyły się prace budowlane związane z termomodernizacją energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej 2 w Złocieńcu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 267.806,57 złotych i został poniesiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 2 w Złocieńcu tworzoną przez właścicieli lokali.

Realizacja inwestycji było możliwa dzięki utworzeniu wraz z innymi wspólnotami mieszkaniowymi (WMN przy ul. Rybackiej 2, ul. Bohaterów Warszawy 27-33, ul. Bolesława Chrobrego 7-9, ul. Wolności 4 i ul. Podmiejską 16) partnerstwa w celu uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Złocieńcu – etap III” i zawarciu w dniu 17 stycznia 2019 roku umowy nr RPZP.02.07.00-32.B016/17-00 na dofinansowanie projektu.

Dzięki partnerstwu właśnie ocieplili duży dom wielorodzinny
Przed modernizacją

Zakresem prac termomodernizacyjnych objęte było:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 0,14 m i wykonanie kolorystyki,
2) ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem ekstrudowanym o grubości 0,18 m z wykonaniem nowego pokrycia z papy,
3) ocieplenie stropu pomiędzy piwnicą a parterem od spodu wełną mineralną metodą natrysku o grubości 0,11 m,
4) likwidacja luksferów poprzez wymianę na okna PCV z nawiewnikami w ościeżnicy na klatce schodowej – 3 szt. i zamurowanie części otworów po zdemontowanych luksferach,
5) wymiana 8 szt. okien w piwnicy,
6) wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED z czujnikami ruchu i zmierzchu w częściach wspólnych (klatka schodowa i piwnice),
7) wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku,
8) montaż rur spustowych, rynien, parapetów i obróbek blacharskich,
9) ocieplenie ścian piwnic i ich izolacja przeciwwilgociowa,
10) wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej typu polbruk o grubości 0,06 m,
11) przemurowanie kominów.

Dodatkowo Wspólnota uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki na podstawie zawartej w dniu 30 października 2019 roku umowy nr 2019P2563S, którą przeznaczono na sfinansowanie brakującego wkładu własnego Wspólnoty.

Realizatorem projektu jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Złocieńcu.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej