Najnowsze wiadomości z regionu

Pojezierze Drawskie i okolice

wtorek, 11 październik 2022 11:34

18 mln euro na drogi lokalne – rusza III nabór wniosków

Napisane przez Mat. pras.
Fot. Archiwum Fot. Archiwum

Lepszy dojazd do miejsc pracy, urzędów, szkół czy szpitali. Większe bezpieczeństwo, a także komfort jazdy. O poprawę jakości życia mieszkańców mogą starać się kolejne gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego. Ponad 18 mln euro (ponad 90 mln zł) z PROW 2014-2020 to przewidywana pula środków jaka zostanie przeznaczona w tym naborze wniosków na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Nabór wniosków ruszy 10 listopada 2022 r.

O wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę lub przebudowę dróg lokalnych mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz związki gmin i związki powiatów. Pomoc z PROW ma formę refundacji (do 63,63% kosztów kwalifikowalnych) i może wynieść maksymalnie 5 mln zł. Przewidywana pula środków w tym naborze to ponad 18 mln euro.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie lokalnych gmin, ułatwi dostęp do szpitali, banków, szkół czy obiektów kultury oraz poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać listownie lub osobiście od 10 listopada 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. w Sekretariacie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 na mocy podpisanych z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umów o przyznanie pomocy zostało zrealizowanych 121 projektów na kwotę ponad 89 mln zł, co pozwoliło na budowę lub przebudowę ok. 140 km dróg.

 

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na budowę lub modernizację dróg lokalnych to efekt decyzji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, wynikającej z wolnych środków (18 mln euro) jakie pozostały do wykorzystania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dodatkowe informacje

  • Więcej:

Informacje

DSI - Drawskie Strony Internetowe (2006-2021)
Design GavickPro
Hosting dostarcza Kylos
Wszystkie Prawa Zastrzeżone