Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Nasi pasjonaci historii

Nasi pasjonaci historii

Już ponad 30 lat systematycznie publikuję teksty o tematyce krajoznawczo-historycznej poświęcone ziemi drawskiej, głównie Czaplinkowi i okolicom. Najczęstszym tematem moich publikacji są różne zagadnienia związane z lokalną historią. Ukazało się już kilkaset moich publikacji, w tym ponad dwieście zagadek krajoznawczo-historycznych na Drawskich Stronach Internetowych. 

Ponad 300 razy artykuły mojego autorstwa – głównie historyczne - ukazywały się na łamach lokalnych czasopism. Najwięcej moich tekstów opublikowano w „Kurierze Czaplineckim”. W trzytomowym wydawnictwie książkowym „Czaplinek 1945 – 2009” moje teksty historyczne zajmują w sumie około 100 stron, w wydanych do tej pory „Zeszytach Siemczyńsko-Henrykowskich” - ponad 300 stron a w innych wydawnictwach książkowych – ponad 80 stron. Większość moich Czytelników wie, że z zawodu nie jestem historykiem, a historyczna tematyka moich teksów wynika wyłącznie z moich zainteresowań.

Dawno już zauważyłem, że autorami dużej części publikacji poświęconych lokalnej historii nie są zawodowi historycy lecz regionalni pasjonaci. Są to zwykle miłośnicy dziejów regionu, z którym związane są ich życiorysy. Myślę, że historyczne zainteresowania  tych osób  idą w parze z lokalnym patriotyzmem. Publikacje historyczne powstałe dzięki pasjonatom spełniają bardzo ważną rolę. Bez nich dokumentacja dziejów wielu miast i wsi byłaby znacznie uboższa. W tym miejscu warto podkreślić, że publikacje, których autorami są historycy – amatorzy, bardzo często nie ustępują poziomem wydawnictwom profesjonalnym. Przyjrzyjmy się kilku przykładom z naszych stron.

Zacznę od XIX-wiecznego właściciela majątku ziemskiego w Miłkowie koło Broczyna -Gustava Brümmera.  W tym miejscu trzeba dodać, że początek dziejów Miłkowa wiąże się z historią rodu Golczów, do których od XIV do XVIII wieku należały grunty rolne wokół Broczyna. Broczyńska posiadłość Golczów podzielona była na dwie części: Brocz I i Brocz II. Dzisiejsze Miłkowo leży w obrębie  posiadłości, która określana była pierwotnie jako "Brocz II", a po 1772 roku jako "Brotzen B". W XIX wieku urządzony został tu folwark. W 1858 roku został on kupiony przez Gustava Brümmera, który rozbudował folwarczne zabudowania gospodarcze oraz dworek. W 1884 roku folwark z sąsiadującą z nim osadą z inicjatywy Brümmera otrzymał nazwę Milkow, która nawiązywała do nazwy Milekow wymienionej w XIV-wiecznych źródłach historycznych. Po II wojnie światowej nazwę Milkow zmieniono na Miłkowo. Gustav Brümmer zasłynął jako badacz historii regionu i autor publikacji poświęconych dziejom rodu broczyńskich Golczów oraz nazewnictwu okolicznych miejscowości. W 1893 roku w Gdańsku wydana została jego książka „Die Goltzen Herrschaft Brotzen” poświęcona dziejom broczyńskiego rodu Golczów. Poniżej prezentuję fragment strony tytułowej tego opracowania. Warto zwrócić uwagę, ze przy nazwisku autora podana jest nazwa folwarku Milkow.

Nasi pasjonaci historii

Nazwa Milkow została umieszczona przy nazwisku Brümmera również na stronie tytułowej jego opracowania z 1886 roku pt. „Ueber die alten Ortsnamen der Gegend bei Deutsch Krone und Tempelburg” (niem: „O dawnych nazwach miejscowości okolic Wałcza i Czaplinka”). Co ciekawe, w opracowaniu tym Brümmer wskazywał na słowiański rodowód wielu ówczesnych niemieckich nazw na opisywanym terenie. Czytelników może zainteresować jeszcze inna ciekawostka związana ze wspomnianą wcześniej  książką „Die Goltzen Herrschaft Brotzen”. Dołączona jest do niej mapa posiadłości Golczów z Broczyna. Na mapie tej w okolicach jeziora Krzemno zaznaczono miejsce z opisem „Grabenfeld m. Steinkreisen” (niem.: cmentarzysko z kamiennymi kręgami). Mapa ta dowodzi, że o istnieniu kamiennych kręgów Gotów w lesie nad jeziorem Krzemno, o których zrobiło się głośno dopiero w ostatnich latach, wiedziano już w XIX wieku. Poniżej prezentuję fragment tej mapy ze strzałką wskazującą lokalizację kamiennych kręgów.

Nasi pasjonaci historii

Dziełem pasjonata jest również książka „Kirchengeschichte des Landes Draheim” (niem.: „Historia Kościoła na ziemi drahimskiej”) z 1931 roku. Jej autorem był  protestancki duchowny z Siemczyna (niem.: Heinrichsdorf) – Fritz Bahr, który dzięki swym badaniom historycznym stał się cenionym autorytetem w zakresie dziejów życia religijnego na obszarze dawnego starostwa drahimskiego. Poniżej widzimy stronę tytułową dzieła tego autora.

Nasi pasjonaci historii

Ciekawym efektem historycznych zainteresowań dwóch czaplineckich urzędników – Piotra  Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego była licząca 464 strony kronika „Polska naszych dni czyli rzecz o Czaplinku”. Wydana została ona w 1986 roku przez Czaplineckie Towarzystwo Kultury „Drawianie” zaledwie w pięciu egzemplarzach w formie oprawionych maszynopisów. Kronice tej poświęcony jest cały rozdział w XV tomie „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”. Piotr Kasprowicz był autorem tekstu, natomiast Wiesław Krzywicki był wykonawcą większości ilustracji. Kronika ta, mimo niewielkiego nakładu i prostej formy, jest ciekawym źródłem informacji na temat powojennych dziejów Czaplinka. Od czasu do czasu niektórzy lokalni autorzy powołują się na tę kronikę lub cytują jej fragmenty, ale można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach kronika ta została nieco zapomniana. Z pewnością przyczynił się do tego fakt, że dysponujemy obecnie sporą liczbą różnych wydawnictw lokalnych. Dużo więcej mówiono o niej trzydzieści lat temu.

O jej autorze - Piotrze Kasprowiczu - mówiło się wtedy nieraz jako o czaplineckim kronikarzu. Trzeba pamiętać, że kronika Kasprowicza powstała w czasie, gdy monopol władzy na informację, cenzura, a także zwykły brak papieru, skutecznie utrudniały podejmowanie lokalnych inicjatyw wydawniczych. Powstanie kroniki było więc odbierane przez mieszkańców jako wydarzenie niecodzienne. Powstaniu kroniki towarzyszył pewien rozgłos; można nawet mówić o legendzie otaczającej tę kronikę, mimo że tylko stosunkowo nieliczne grono osób poznało dokładnie jej treść. Poniżej widzimy fotografię strony tytułowej drugiego tomu kroniki.

Nasi pasjonaci historii

W 2005 roku, grupa pasjonatów z Czaplinka przy wsparciu Stowarzyszenia „Pokolenia” wydała dla uczczenia 60 rocznicy powrotu Czaplinka do Macierzy 90-stronicową książkę „Czaplinek 1945 -2005”. Autorami tekstów poświęconych głównie powojennym dziejom miasta byli mieszkańcy Czaplinka różnych zawodów: Brunon Bronk, Marian Cuber, Ryszard Derbot, Adam Kośmider, Wiesław Krzywicki, Janina Żwirko. Kontynuacją tej inicjatywy było wydanie w latach 2009 – 2010 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka trzytomowego wydawnictwa książkowego „Czaplinek 1945 -2009”. Poszczególne tomy  opatrzone zostały następującymi podtytułami: 1) „Historia powrotu do Macierzy”, 2) „Trud wrastania”, 3) „Ku społeczeństwu obywatelskiemu”. Objętość poszczególnych tomów jest dość znaczna, bo wynosi: 1) 233 strony, 2) 498 stron, 3) 482 strony. Skład redakcji poszczególnych tomów był zmienny. Stałymi członkami redakcji byli: Brunon Bronk, Zbigniew Januszaniec, Adam Kośmider, Wiesław Krzywicki, Ryszard Mrówka. W składzie redakcji I tomu wymieniony jest ponadto Marian Cuber, II tomu – Krzysztof Reszta, a III tomu – Kamil Połeć. Każdy tom  jest zbiorem artykułów historycznych wielu różnych autorów. Głównym tematem tekstów są powojenne dzieje Czaplinka i okolic. Jedynie w w niewielkiej części artykułów opisywane są wcześniejsze okresy historyczne. Charakterystycznym elementem każdego z tomów są noty biograficzne powojennych mieszkańców miasta i gminy – weteranów oraz osób które odegrały istotną rolę w życiu tutejszej społeczności po 1945 roku. Czytelnicy mogą odnaleźć w tym trzyczęściowym wydawnictwie dzieje różnych dziedzin lokalnego życia społecznego, w tym gospodarczego i kulturalnego po 1945 roku. Opisane są tu m.in. dzieje administracji, szkolnictwa, duszpasterstwa, ochrony zdrowia oraz losy różnych lokalnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Na poniższej fotografii widzimy okładkę I części (czyli I tomu) wydawnictwa „Czaplinek 1945 -2009”.

Nasi pasjonaci historii

Wyjątkową postacią wśród  pasjonatów naszej historii regionalnej jest Jarosław Leszczełowski. Z wykształcenia jest on informatykiem ale w naszym środowisku jest on znany przede wszystkim jako autor wielu książek historycznych. Według stanu na koniec 2021 roku w dorobku tego wybitnego twórcy było 36 wydawnictw książkowych. Pisanie książek nie jest jego jedyną formą aktywności w zakresie propagowania historii naszego regionu. Do innych należą m.in. publikacje prasowe i internetowe, prezentacje, prelekcje, oprowadzanie wycieczek do miejsc historycznych. Początkowo aktywność pisarska Jarosława Leszczewskiego skupiała się głównie na dziejach rodzinnego miasta Złocieńca. W kolejnych latach powstawały także książki poświęcone historii innych miejscowości powiatu drawskiego, a także sąsiedniego powiatu wałeckiego. Poniżej przedstawiam fotografię dwóch pozycji książkowych poświęconych dziejom Złocieńca.

Nasi pasjonaci historii

Chronologiczne zestawienie książek Jarosława Leszczełowskiego powstałych w latach 2007-2021:

2007 rok:

 • 1) „Złocieniec. Przygoda z historią”
 • 2) „Ostatnie stulecie Falkenburga”

2008 rok:

 • 3) „ Od nazistowskiej twierdzy do polskich koszar. Historia obiektu w Budowie koło Złocieńca”
 • 4) „Pojezierze Drawskie zaklęte w starej widokówce”

2009 rok:

 • 5) „Złocieniec nie całkiem odzyskany”

2011 rok:

 • 6) „Rozważania o historii Stawna”

2013 rok:

 • 7) „Henrykowscy Golczowie”
 • 8) „Między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem czyli wędrówki w pięciu wymiarach”

2014 rok:

 • 9) „Złocieniec który widziałem”
 • 10) „Wokół jeziora Siecino. Wędrówki w pięciu wymiarach”
 • 11) „Złocieniec miasto dobrego sukna”
 • 12) „Żółte gawędy historyczne”
 • 13) „Piętnastka powiatu drawskiego”

2015 rok:

 • 14) „Frydlandzkie dzieje Mirosławca. Lata 1314 - 1772”
 • 15) „Wędrówki między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem”

2016 rok:

 • 16) „Golczowie ziemi wałeckiej”
 • 17) „Märkisch Friedland. Mirosławiec 1772 – 1945”
 • 18) „ W krainie legend Pojezierza Drawskiego”

2017 rok:

 • 19) „Historia Darskowa”
 • 20) „ Wśród wzgórz, jezior, lindwurmów i świętych koni. Wędrówki w pięciu wymiarach po ziemi drawskiej”
 • 21) „Mirosławiec w Peerelu 1945 – 1980”

2018 rok:

 • 22) „Ziemia drawska. Historie niezwykłe”
 • 23) „ Mirosławieckie wędrówki w pięciu wymiarach”
 • 24) „ Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach” cz. I
 • 25) „Gronowskie gawędy historyczne”

2019 rok:

 • 26) „Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach” cz. II
 • 27) „Leszczyłowscy 1460 -1914”
 • 28) „Stulecie kina w Złocieńcu”

2020 rok:

 • 29) „Mirosławiec. Historia, ciekawostki, legendy. Przewodnik turystyczny.”
 • 30) „Złocieniec. Historia, ciekawostki, legendy. Przewodnik turystyczny.”
 • 31) „Gudowo przez siedem stuleci”
 • 32) „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach” tom I

2021 rok:

 • 33) „75 lat Zgromadzenia  Zmartwychwstańców w Złocieńcu”
 • 34) „Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach” cz. III
 • 35) „Historia Stawna 1333-2021”
 • 36) „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach” tom II

W niektórych tytułach książek Jarosława Leszczełowskiego  zwraca uwagę  sformułowanie „wędrówki w pięciu wymiarach”. We wstępie do  książki „Między Drawskiem Pomorskim a Złocieńcem czyli wędrówki w pięciu wymiarach” autor wyjaśnia to w sposób następujący: »Dlaczego „wędrówki w pięciu wymiarach”?  Otóż podczas moich wypraw poruszałem się w trzech wymiarach geometrycznych, wybierając mniej lub bardziej znane  szlaki, drogi, ścieżki a niekiedy nawet bezdroża. Podczas takich wędrówek zatrzymywałem się przy obiektach, z którymi związane są ciekawe historie lub legendy.  Opowiadam je Czytelnikom, zapraszając ich w podróż w czwartym wymiarze – czasie (historia), lub w piątym – wymiarze ludzkiej wyobraźni (legendy)«

Dzięki opisanej wyżej formule walory poznawcze książek Jarosława Leszczełowskiego obejmują nie tylko historię regionu lecz także krajoznawstwo.

Nasi pasjonaci historii

W 2012 roku z inicjatywy Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie powołany został do życia popularno-naukowy periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”. Redaktorem naczelnym „Zeszytów” został Bogdan Andziak – przedsiębiorca, współwłaściciel pałacu w Siemczynie.  Do końca 2021 roku ukazało się 15 tomów tego wydawnictwa oraz dwa wydania specjalne. W tym miejscu trzeba podkreślić, że aktywności pasjonatów lokalnej historii zawdzięczamy nie tylko powstanie „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”. Ich twórczość także w dużym stopniu decyduje o zawartości poszczególnych tomów. Tu publikowali swoje teksty m.in. nasi pasjonaci historii: Wiesław Krzywicki, Jarosław Leszczełowski,  Zbigniew Mieczkowski, Kamil Połeć.  W tym periodyku opublikowane zostało również 14 artykułów mojego autorstwa.  W pierwszym tomie „Zeszytów” Prezes Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie Zdzisław Andziak w słowie wstępnym określił planowaną tematykę  wydawnictwa. Na pierwszym miejscu wymienił historię regionu. W przewidywanej tematyce znalazły się również m.in. relacje z wydarzeń organizowanych w obiektach siemczyńskiego zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego  oraz informacje o przebiegu prac budowlanych związanych z przywracaniem do dawnej świetności XVIII-wiecznego pałacu w Siemczynie. Na poniższej fotografii widzimy II wydanie specjalne „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich” z 2014 roku zatytułowane „Heinrichsdorf – Henrykowo- Siemczyno – przez wieki”, prawie w całości wypełnione tekstami lokalnych pasjonatów historii. Szczególną uwagę Czytelników mogą zwracać w tym wydaniu teksty, których autorem jest były mieszkaniec Siemczyna – Kamil Połeć.

Nasi pasjonaci historii

W 2012 roku rozpoczął swą twórczość literacką znany pasjonat regionalnej historii emerytowany pułkownik Wojska Polskiego Zbigniew Mieczkowski. Wydał wtedy książkę poświęconą swojej miejscowości, zatytułowaną „Wczoraj Woltersdorf dzisiaj Linowno. Zarys dziejów wsi”. W następnych latach powstało jeszcze jedenaście innych książek:

2014 rok:

 • „Dzieje Lubieszewa i jeziora Lubie”

2016 rok:

 • „Poligon drawski w trzech odsłonach”
 • „Rzeka Drawa i 100-lecie elektrowni wodnej w Borowie”

2017 rok:

 • „Wczoraj Woltersdorf dzisiaj Linowno. Przystanek na resztę życia”

2019 rok:

 • „Łączy nas Drawa. Monografia rzeki”

2020 rok:

 • „Derczewo. Monografia wsi zamkowej”
 • „Gudowo – drawskie Mikołajki”

2021 rok:

 • „Drawska odyseja osadnicza 1945 – 1947”
 • „Renesans Głuska nad Drawą za czasów oberamtmanna Johanna Friedricha Sydowa”
 • „Historia »króla Drawy« - łososia drawskiego. 150 lat zmagań o zachowanie ginącego gatunku”

2022 rok:

 • „Łączy nas Drawa 2. Monografia rzeki” (druk w styczniu 2022 r.)

W książce tej w prologu podana jest informacja, z której wynika, że dwie wydane w 2021 roku pozycje (o renesansie Głuska i o historii łososia drawskiego) dały początek pięciotomowej serii, w skład której

wejdą jeszcze następujące publikacje: „Dawne łowy w Puszczy Drawskiej oraz rekolonizacja w niej niektórych gatunków zwierząt”, „Spławność i żeglowność Drawy na przestrzeni wieków” i „Pełknica z perspektywy historii i lotu ptaka”. Publikacje Zbigniewa Mieczkowskiego mają opinię prac o wysokim poziomie naukowym. Oprócz publikacji książkowych aktywność Zbigniewa Mieczkowskiego obejmuje również inne formy propagowania historii regionu m.in. artykuły naukowe i popularno-naukowe oraz prelekcje. 

Nasi pasjonaci historii

Szczególną formą zainteresowań historycznych jest pasja kolekcjonerska. Reprezentantem tej dziedziny hobbystycznych zainteresowań jest pochodzący z Czaplinka Władysław Piotrowicz. Zawodowo zajmował się gastronomią, ale  z zamiłowania był kolekcjonerem pamiątek  z przeszłości, głównie dawnych pocztówek.  W 2010 roku wydał album „Czaplinek – dawniej Tempelburg na pocztówkach”. W wydawnictwie tym zaprezentowane zostało 200 pocztówek  z Czaplinka i z dziewięciu okolicznych miejscowości sprzed 1945 roku. Najstarsze z nich pochodzą z końca XIX wieku. Zaprezentowana w albumie kolekcja dawnych pocztówek jest znakomitym źródłem wiedzy o dawnym wyglądzie miejscowości, w tym o strukturze zabudowy. Fotografie wykorzystane w tych pocztówkach mają dużą wartość dokumentacyjną. Przed wydaniem albumu Władysław Piotrowicz udostępniał pocztówki ze swojego zbioru czaplineckiej Izbie Muzealnej do wykorzystania w publikacjach prezentujących dawne  widokówki z Czaplinka.  Na poniższej ilustracji widzimy okładkę albumu tego autora.

Nasi pasjonaci historii

Niezwykłymi osiągnięciami w zakresie kolekcjonowanie dawnych przedmiotów może poszczycić się Wiesław Piotrowski – strażak z Drawska Pomorskiego. Duża liczba zgromadzonych przez niego eksponatów umożliwiła mu założenie Izby Regionalnej w pomieszczeniach drawskiej biblioteki. Dzięki jego pasji uratowana została przed zniszczeniem duża liczba starych przedmiotów, które przestały pełnić funkcje użytkowe. Prowadzi on również działalność edukacyjną.

Na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w dziale „Zasłużeni dla Powiatu Drawskiego”  czytamy o nim m.in.: „Pan W. Piotrowski to miłośnik i pasjonat historii Polski, a w szczególności historii Powiatu Drawskiego. Jest posiadaczem ogromnych zbiorów związanych z historią Powiatu, a także historią wojskowości, życia społecznego i kulturalnego Polski i Europy. Popularyzuje wiedzę historyczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez organizowanie wystaw i warsztatów historycznych, na których eksponuje swoje cenne zbiory. Współpracuje z wieloma szkołami na terenie powiatu drawskiego, między innymi są to: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.), Gimnazjum w Drawsku Pom. (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom., Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie, Szkoła Podstawowa w Czaplinku. Pan Wiesław Piotrowski utworzył Izbę Regionalną w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pom., która zawiera wiele eksponatów prywatnych sięgających VII wieku.”. Za zgodą Pana Wiesława Piotrowskiego przedstawiam jego fotografię wśród zgromadzonych eksponatów.

Nasi pasjonaci historii

Jeszcze inną formą realizowania historycznych pasji są poszukiwania w ramach akcji eksploracyjnych we współpracy ze służbami archeologicznymi. Przykładem może być działalność członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg, którego prezesem jest Mariusz Kapczuk pracujący na stanowisku kierowniczym w czaplineckiej firmie przemysłowej.  Dorobek tego Stowarzyszenia jest powszechnie znany w lokalnym środowisku i obejmuje swym zakresem nie tylko akcje eksploracyjne. W serwisie społecznościowym „Facebook” Stowarzyszenie charakteryzuje swoją działalność w sposób następujący:

„Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg z siedzibą w Czaplinku zawiązane zostało w grudniu 2017 i oficjalnie funkcjonuje od marca 2018 roku po rejestracji w KRS. Wcześniej, przez ponad 4 lata byliśmy nieformalną grupą poszukiwawczą działającą na terenie woj. zachodniopomorskiego. Celem utworzenia SHK TEMPELBURG była integracja osób dla których ważna jest historia regionu, jej odkrywanie, promowanie i popularyzacja. Stowarzyszenie tworzą regionaliści, pasjonaci historii, eksploratorzy, których połączyła akcja eksploracyjno-historyczna pod nazwą »Jezioro Tajemnic« zainicjowana przez ówczesnego Starostę Drawskiego p.Stanisława Kuczyńskiego. Nazwa Stowarzyszenia pochodzi od pierwszej wzmianki dot. miasta Czaplinka (Tempelburg), które zostało założone przez Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona w roku 1291. Była to ostania komandoria Templariuszy na terenie naszego kraju.

Rekonstrukcje historyczne, współpraca z archeologami, rewitalizacje miejsc pamięci, akcje eksploracyjne z wykorzystaniem wykrywaczy metali oraz sprzętu podwodnego, realizacja projektów społecznych i ekologicznych, to tylko niewielki ułamek naszej działalności.”

Poniżej widzimy logo SHK „TEMPELBURG”.

Nasi pasjonaci historii

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały sylwetki pasjonatów regionalnej historii zajmujących się przede wszystkim działalnością publicystyczną, kolekcjonerską  bądź eksploracyjną. Artykuł ten zakończę  mocnym akcentem prezentując wyjątkowych pasjonatów, którzy podjęli się dzieła odbudowy jednego z najcenniejszych zabytków znajdujących się na Pojezierzu Drawskim – pałacu w Siemczynie. Tymi pasjonatami są przedsiębiorcy bracia Bogdan i Zdzisław Andziakowie. Po nabyciu zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego przystąpili do prac mających na celu uratowanie tego obiektu przed zniszczeniem i nadanie mu funkcji ważnego ośrodka kulturalnego. W przedsięwzięcie to zaangażowało się wielu członków rodziny Państwa Andziaków. Bardzo wymownym dowodem na to jest poniższa, wykonana przeze mnie fotografia z 2015 roku z banerem umieszczonym na siemczyńskim pałacu. Widzimy na nim napis  w dwóch językach o treści „ODBUDUJEMY TEN PAŁAC” i z podpisem „FA. ANDZIAK”

Nasi pasjonaci historii

W 2005 roku z inicjatywy właścicieli pałacu powstało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie , którego głównym celem statutowym jest odbudowa pałacu oraz rozpowszechnianie historii tego miejsca. Na stronie internetowej siemczyńskiego pałacu podany jest opis wykonanych dotychczas prac w pałacu i jego otoczeniu oraz innych przedsięwzięć związanych z tym obiektem. Oto fragment tego opisu:

W celu ratowania pałacu przed dalszym niszczeniem i zabezpieczenia go, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie podjęło następujące kroki:

 • wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej pałacu w Siemczynie;
 • remont stawów będących częścią zabytkowego parku pałacowego w Siemczynie;
 • wykonanie projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zabytkowego pałacu barokowego w Siemczynie – skrzydło południowe (1796 r.) pałacu barokowego (1726 r.); remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego;
 • zabezpieczenie substancji zabytku poprzez wykonanie opaski drenażowej i remont kanalizacji deszczowej pałacu;
 • przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym (Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych).

Oprócz tego, HSS upowszechniania historię i kulturę regionu poprzez wydawanie cyklicznych »Zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich«. W Siemczynie, z inicjatywy Henrykowskiego Stowarzyszenia, powstał Henrykowski Szlak. Początkiem szlaku jest barokowy pałac, od którego wędruje się przez miejscowość Siemczyno, według mapy i oznaczeń tablic na historycznych budynkach. W obiekcie Pałac Siemczyno organizowane jest wiele cyklicznych konferencji naukowych oraz raz w miesiącu odbywają się Henrykowskie Spotkania Kulturalne, w trakcie których lokalni artyści, rzemieślnicy i twórcy prezentują swoje prace i talenty. Przy pałacu w Siemczynie działa również Zespół Tańców Historycznych »Pałac Siemczyno«, w którym młodzież szkolna promuje tańce i stroje barokowe na różnego typu imprezach i spotkaniach. ”

Poniższe zdjęcie przedstawia wygląd pałacu wg stanu z września 2021 roku (fotografia z witryny Pałacu w Siemczynie w serwisie społecznościowym Facebook).

Nasi pasjonaci historii

Z powyższej fotografii wynika jednoznacznie, że  w zabytkowym siemczyńskim pałacu zrobiono już bardzo wiele, ale pozostało także jeszcze sporo do zrobienia. Możemy w tym pomóc. W jaki sposób? Na przykład przez przekazanie 1% podatku na odbudowę pałacu. Załączam „ściągawkę” podpowiadającą, jak to zrobić.

Nasi pasjonaci historii

Dodatkowe informacje

 • .:
Więcej w tej kategorii: « Perypetie z nazwami
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej