2017-09-15 Konkurs fotograficzny

2017-09-15 Konkurs fotograficzny

ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

„PRZYRODA CHRONIONA- W ARTYSTYCZNYM OKU OBIEKTYWU”

REGULAMI

 1. Organizator

      Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  w Kaliszu Pomorskim

 1. Dworcowa 6

78-540 Kalisz Pomorski

Tel. 94 361 63 22

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Konkurs jest adresowany do młodzieży (pow. 12 roku życia) i osób dorosłych
 3. Niepełnoletni uczestnik konkursu bierze udział w konkursie pod warunkiem załączenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
 4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

 1. Cele konkursu
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów poprzez propagowanie przyrody chronionej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • Poznanie terenów, zwierząt, roślin objętych ochroną na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią;
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji i utrwalenie jej za pomocą fotografii;
 • Wyrażenia siebie poprzez sztukę;
 • rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody;
 • wykonanie wystawy prezentującej zdjęcia laureatów promującej region województwa zachodniopomorskiego
 1. Warunki uczestnictwa

- przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia artystycznego przyrody chronionej znajdującej się na terenie województwa zachodniopomorskiego;

- fotografie powinny być wykonane samodzielnie metoda cyfrową;

- do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które wcześniej nie brały udziału w innym konkursie, nie były nigdzie publikowane, ani nagradzane;

- warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie max. 3 zdjęć na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. każde zdjęcie powinno zawierać metryczkę z opisem (pkt. 5 Regulaminu)

- zdjęcia powinny być zrobione w rozdzielczości 300 dpi (zdjęcia złej jakości nie będą uwzględniane ponieważ, zwycięskie fotografie będą wydrukowane w formacje 100x70 celem organizacji wystawy)

- zdjęcia należy przesłać do 15 września 2017 r.

- powołane przez Organizatora jury wyłoni 20 fotografii, które wydrukowane zostaną wydrukowane w dużym formacie (100x70) i zaprezentowane na wystawie

- dostarczone zdjęcia musza być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika

- przesłane zdjęcia przechodzą na własność Organizatora (Uczestnik przystępując do Konkursu z dniem przekazania Organizatorowi swojej pracy konkursowej przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie)

- przekazanie zdjęcia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystywanie pracy bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych we wszystkich znanych formach przekazu typu: video, internet, druk, prasa itp. wraz z prawem do wydruku zdjęć i zorganizowania wystawy fotograficznej;

- wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 października 2017 r. na stronie www. kultura-kaliszpom.com

- Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach, a także o miejscu i godzinie otwarcia wystawy poinformuje LAUREATÓW telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w II poł. października 2017)

 1. Opis prac

Do każdego przesłanego zdjęcia OBOWIĄZKOWO należy wypełnić i przesłać metryczkę:

Imię i nazwisko autora pracy

 

Wiek

 

Adres

 

Tel. kontaktowy

 

Adres email

 

Opis zdjęcia

 


 1. Postanowienia końcowe
 2. a) Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
 3. b) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, podanych przez nich danych osobowych do celów związanych z niniejszym Konkursem – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej